ehmalca

ehmalca
bax ehmallıca. Ehmalca ayağa qalxmaq. Ehmalca gülmək. – Sözü lazımdır ehmalca demək, «pişiyim-pişiyimnən» demək. . C. M.. Ana ehmalca uşağı qucağına aldı. M. Hüs.. Bir az sonra dizinin üstündə huşa getdiyini gördükdə Zeynəb <Mayanı> ehmalca yerinə uzatdı. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • qobur — is. Dəridən, ağacdan və s. dən düzəldilmiş tapança və ya tüfəng qabı. Elmar . . tapança qoburunu tapdı. İ. Ə.. Tapançanı ehmalca qoburundan çıxarıb sağ əlimə aldım və ehmalca ayaqda saxladım. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kip — z. 1. Bir birinə sıx, yaxın. Nə uzun, nə gödək, münasib gərək; Ağzı, burnu nazik, dodaq kip gərək. A. Ə.. 2. Möhkəm, bərk. Kip bağlamaq. Kip sıxmaq. Sarğı kip olmalıdır. – Qapı ehmalca çəkilib çərçivəsində kip oturdu. İ. Hüseynov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ləbbadə — is. <ər.> 1. köhn. bax aba 1. <Molla Xəlil> uzun ləbbadəsinin ətəklərini yelləndirə yelləndirə o baş bu başa gəzinir, qalın bir qaranlığa bürünən kəndə baxırdı. S. H.. <Axund> qara gecə ləbbadəsini ehmalca çiyninə salıb, dəhlizə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ləngərlənmək — f. Bir tərəfdən o biri tərəfə əyilmək, səndələmək, yırğalanmaq; ləngərləmək, ləngər vurmaq. // Tərpənmək, yellənmək. Təmiz, ağ kasada yavaşca ləngərlənən sərin və duru su Yunisə həyat kimi şirin gəldi. M. C.. ləngərlənə ləngərlənə zərf Ləngər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qabarmaq — 1. f. Qabar əmələ gəlmək, qabar olmaq. Var ol, bala, yorulsa da, qabarsa da əl; Bir daş üstə bir daş qoya gərək hər insan. Ə. Cəm.. // Bərkimək. <Gəldiyevin> ürəyi daş kimi bərkimiş, əsəbləri ağac kimi qabarmışdı. M. C.. 2. f. 1. Yüksəlmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • salmaq — f. 1. Bir şeyi hündür yerdən aşağı atmaq, tullamaq, buraxmaq, düşürmək. Asta qanad çalın, qafil telləri; Heyfdir, salarsız düzə, durnalar! M. P. V.. Mən də bombaları salanda kəndə; Dedim: «Əl atmasa həkim bıçağa; Xəstə şəfa tapıb durmaz ayağa». M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tamamlamaq — f. 1. Tamam etmək, tam hala gətirmək, əlavə edib doldurmaq, bütövləşdirmək. Bir birini tamamlamaq – bir tam, bir bütöv əmələ gətirmək, bir birinə əlavə olmaq, tamlamaq. Danışıqlar uzanır, zarafatlar, gülüşlər bir birini tamamlayırdı. Ə. Vəl.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • uzatmaq — f. 1. Daha uzun etmək; uzunluğunu, boyunu artırmaq. Paltarın ətəyini uzatmaq. İpi bir qədər uzatmaq. 2. Bir şeyi irəliyə doğru hərəkət etdirmək, irəli vermək, bir şeyə, ya bir adama tərəf yaxınlaşdırmaq, yönəltmək. . . Yavıqda oturan qonaqlar da… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üsulca — z. Ehtiyatla, üsulla, asta asta, yavaşca, ehmalca. <Məcid əfəndi:> Üsulluca hərəkət etməliydin. H. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üsulluca — z. Ehtiyatla, üsulla, asta asta, yavaşca, ehmalca. <Məcid əfəndi:> Üsulluca hərəkət etməliydin. H. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”